SUPPORT Phone +47 22 42 59 03 Email Login

Spørreundersøkelser med Friske Fakta
Eksperter på undersøkelser
Fra enkle til avanserte spørreundersøkelser
Det du vet har du godt av.
Friske Fakta leverer spørreundersøkelser og rapporteringssystem for bedrifter og organisasjoner. Ikke alle har teknisk eller undersøkelsesfaglig kompetanse i eget hus.

Men alle trenger fakta. Og helst friske fakta.

Les mer
Noen av våre kunder

Tusen takk for tilliten!

Hva mener dine kunder og ansatte?
Basér dine beslutninger på friske fakta.
Kundeundersøkelser
Rettesnor for suksess
Medarbeiderundersøkelser
La de ansatte bli hørt
Websideundersøkelser
Fungerer nettsidene etter hensikten?
Valg er også en form for spørreundersøkelse
Bedriftsdemokrati
Vår erfaring – din trygghet
Selv de vanligste spørreundersøkelsene kan gi store utfordringer, ikke minst for de som ikke har trening i å gjennomføre dette på egen hånd. Mange kan stille noen spørsmål og samle inn noen svar, men verdien av resultatene kan fort bli meget usikre. Det er mange feller å gå i.
Alle valg i ulike retninger får konsekvenser og en dialog med erfarne folk kan få helheten av prosjektet til å bli best mulig. Ta en prat med oss i Friske Fakta og du er nærmere en løsning. Vi kan stille deg de kritiske og konstruktive spørsmålene og har ofte alternativene og svarene.
Friske Fakta er din forsikring for en vellykket undersøkelse og opplegg for rapportering.

Be gjerne om et Teams-møte.

FÅ HJELP FRA A-Å

Eller gjør alt selv med vårt verktøy Research Studio fra Quenchtec.

Mange leverandører av såkalte Enterprise Feedback Systemer (EFS) håper deres kunder gjør alt selv. Hos oss derimot, velger du selv i hvilken grad du vil administrere systemet – eller overlate det tekniske til oss. Vi lar det være helt opp til hver enkelt kunde.

Du kjenner behovet
Om du behøver å vite mer om kunders ønsker eller adferd, ansattes tilbakemeldinger, om websiden fungerer, eller avgjøre et valg. Eller noe helt annet. Vi hjelper deg.
Vi kan teknikken og faget
Det er ingen grunn til kvie seg for å sette i gang når du får all støtte og hjelp du trenger. Uansett undersøkelse, vi guider deg i gjennom prosessen. Vår bakgrunn er fra markedsføring og HR.
Resultatet er ikke langt unna
Svardata er ferskvare. Vi sørger derfor for at rapporter lages i best egnet form, i realtid og til rette vedkommende i organisasjonen.