SUPPORT Phone +47 22 42 59 03 Email Login

Tilfredse kunder kjøper igjen og igjen.

Med våre systemer for kundeundersøkelser får du alle fakta på bordet og kan styrke eventuelle svake områder. Stemmer dine hypoteser med virkeligheten?


Kunnskap

Vet du nok om hva kundene faktisk mener om din bedrift og produktene/tjenestene dere leverer?

Forbedringsarbeid

Benytt muligheten til å samle inn informasjon man kan benytte til forbedringsarbeid i hele organisasjonen.

Utvikling over tid

Og hvordan utvikler dette seg over tid? Et godt beslutningsgrunnlag er meget verdifullt, ta en prat med oss.

Kundeundersøkelser gir grunnlag for beslutninger

Kundeundersøkelser gir beslutningsgrunnlag

Ingen lenke er sterkere enn det svakeste ledd. Vet du hva dine kunder synes dere er dårligst på?

Hvordan opplever kunden kvaliten på dine produkter og tjenester?

Er det fagkunnskap, oppfølging, pris, reklamasjonsrutiner eller leveringstid som er viktigst for dine kunder? Eller noe helt annet?

Hvordan opplever dine kunder deres kundeservice? Og hvordan opplever egne ansatte den?

Hvordan ville du reagere om du visste at halvparten av kundene vurderer ny leverandør neste år?

Hvordan utvikler resultatene fra kundeundersøkelsene seg fra kvartal til kvartal, fra halvår til halvår og fra år til år? Hjelper tiltakene? Bør nye tiltak gjøres?

Gode råd

6-punktsregelen for optimale kundeundersøkelser.

Fokusèr på ett område

Velg ut ett område du ønsker feedback på, og hold deg til det. Ikke spør om servicegrad om du egentlig lurer på tilfredsheten med produktet. Når du har valgt deg ett område, spør gjerne mer inngående, slik at du får fram nyanser og dermed økt forståelse.

Spør på rett tidspunkt

Sørg for at kundene opplever spørsmålene dine som relevante. Har en kunde nettopp avsluttet en supportsamtale, ikke spør om websiden. Og desto raskere du spør etter hendelsen, desto bedre husker kundene opplevelsen og kan gi riktige svar.

Vær klar og tydelig

Gode spørsmål er klare, entydige og kan gi målbare resultater. Spør ikke om «hvor fornøyd er du med produktet og servicen» i samme spørsmål, del opp i to. Vinkle spørsmålene dine så de blir så nøytrale som mulig, vær ikke førende på noen måte. Og spør ut fra kundenes fokus, ikke din egen.

Vær kortfattet

Vis respekt for kundenes tid. Hold antall spørsmål og svaralternativer nede, og oppnå med det høy svarprosent både på denne og de neste undersøkelsene. Kunder generelt ønsker å uttrykke sin mening, men ikke om de opplever prosessen som omfattende.

Ta affære med en gang

Profesjonelle feedback-systemer har funskjoner for varsling, om det kommer inn svar som krever rask håndtering. Det kan være spesielt fornøyde eller misfornøyde kunder, noen som viser interesse for gjenkjøp eller har bedt om at noen fra bedriften tar kontakt. Sørg for at dette håndteres automatisk og umiddelbart.

Gjenta løpende

Kundeundersøkelser bør avholdes løpende. Bransje og kundeforhold avgjør frekvensen, men generelt anbefaler vi kortere og hyppigere enn lengre og sjeldnere. Ofte kan det være hensiktsmessig å sette opp automatiske utsendelser ved ulike triggere, som for eksempel avsluttet samtale eller utsendt faktura.

Neste skritt

Be om et tilbud

For å kunne gi deg et tilbud, behøver vi å vite noen få ting.

Hva slags undersøkelse

Har du utviklet et spørreskjema selv, vil du benytte en av våre maler eller behøver du hjelp til å skreddersy skjemaet?

Hvordan samle inn data

Har du egne lister med kontaktinformasjon eller behøver du et panel? Vi hjelper deg fram til riktige innsamlingskanaler.

Presentere resultatene

Det finnes utallige måter å få presentert svardata på, fra enkle diagrammer og tabeller til skreddersydde rapportportaler.

Omfanget

Hvor mange skal du distribuere undersøkelsen til? Eventuelt hvor mange svar behøver du?

Leveringstid

Når ønsker du å sette i gang, stoppe innsamlingen og motta resultatene?

Noen av våre kunder

Tusen takk for tilliten!