SUPPORT     Phone +47 22 42 59 03                  Email             Login

Nærmeste leder

Motivasjon

Fysisk arbeidsmiljø

Psykososialt miljø

Ledelse. Arbeidsmiljø. Motivasjon.

Det er tusen gode grunner til å måle ansattes tilfredshet på jobb. Og antagelig ingen gode grunner for å la være.

Stor eller liten, vi gir din bedrift alle verktøyene den behøver for profesjonelle medarbeiderundersøkelser og lederevalueringer.

Medarbeiderundersøkelser

Verktøy for ledere som er opptatt av de ansatte

Hva synes dine medarbeidere om sin arbeidssituasjon og bedriften som arbeidsgiver? Nærmeste leder? Hva er bra? Hva kan bli bedre? Hva MÅ bli bedre? Hva kan gjøres for å øke produktiviteten?

Mål de riktige faktorene

Hvilke nøkkelfaktorer gjelder for din bedrift og bransje? Hva skal til for at de ansatte blomstrer? Er det noen mistanker om at skoen trykker noe sted? Finn ut på en trygg og god måte.

Anonymitet og sikkerhet

Ærlige svar sikres ved fullstendig anonymitet. Med Friske Fakta får man en løsning alle deler av organisasjonen er fornøyd med. Inkludert de ansatte, ledere, fagforeninger og IT-sjefen.

Mål over tid

Og hvordan utvikler alt seg over tid? Jevnlige målinger gir de ansatte mulighet til å melde om aktuelle forhold, og sikrer deg som leder friske fakta å basere dine beslutninger på.

Rett rapport til rett leder

Svardata er ferskvare. Vi sørger for at rapporter presenteres i best egnet form, i realtid og til rette vedkommende i organisasjonen. Les mer om rapportportaler her.

5 GODE GRUNNER

FOR Å GJENNOMFØRE MEDARBEIDERUNDERSØKELSER

friske-fakta-logomerke-uten-fyll-40 Mål ansattes tilfredshet og motivasjon

Kanskje selvfølgelig, men utrolig viktig å få konkrete tilbakemeldinger.

friske-fakta-logomerke-uten-fyll-40 Gi arbeidstakerne en stemme

Alle meninger bør frem! Ris og ros.

friske-fakta-logomerke-uten-fyll-40 Øk tilfredsheten og skap bedre resultater

Produktiviteten hos fornøyde medarbeidere er god.

friske-fakta-logomerke-uten-fyll-40 Lær og skap videre vekst

Få nøyaktig status for å gjøre riktige beslutninger. Sunn utvikling kommer ikke av seg selv.

friske-fakta-logomerke-uten-fyll-40 Mål over tid

Hvordan utvikler arbeidsmiljøet og tilfredsheten seg? Se trender og se hva fokusområdene bør være.

Noen av våre kunder

Tusen takk for tilliten!

%

Andel av arbeidstakere på jobbjakt

46% av arbeidsstokken vurderer å bytte jobb de neste 2 årene. (Kilde: Finn.no)

%

Prioriterer arbeidsmiljø framfor lønn

Lønn er ikke alt. 32% av arbeidsstokken prioriterer godt arbeidsmiljø foran lønn. (Kilde: SIFO)

%

Gjennomfører medarbeider-undersøkelser

90% av norske virksomheter gjennomfører medarbeiderundersøkelser hvert eller annethvert år. Slike undersøkelser er lovpålagte. (Kilde: HR Norge)

Neste skritt

Be om et tilbud

For å kunne gi deg et tilbud, behøver vi å vite noen få ting.

Hva slags undersøkelse

Har du utviklet et spørreskjema selv, vil du benytte en av våre maler eller behøver du hjelp til å skreddersy skjemaet?

Hvordan samle inn data

Har du egne lister med kontaktinformasjon eller behøver du et panel? Vi hjelper deg fram til riktige innsamlingskanaler.

Presentere resultatene

Det finnes utallige måter å få presentert svardata på, fra enkle diagrammer og tabeller til skreddersydde rapportportaler.

Omfanget

Hvor mange skal du distribuere undersøkelsen til? Eventuelt hvor mange svar behøver du?

Leveringstid

Når ønsker du å sette i gang, stoppe innsamlingen og motta resultatene?

HR Norges tips for gode medarbeider undersøkelser

  • Involvér topp- og linjeledelse fra start.
  • Definèr målene, og tilpass spørsmål/utsagn spesifikt til virksomhetens strategi. Kombiner eventuelt med andre undersøkelser og gjør undersøkelsene sammenlignbare.
  • Samkjør med undersøkelser i virksomheten, for eksempel kundeundersøkelser.
  • Bruk en ekstern leverandør for utsendelse, datainnsamling, dataanalyse og sparring for å sikre kvalitet, nøytralitet og integritet.
  • Planlegg prosessen fra start til slutt, herunder oppfølging og hvordan resultatene skal brukes. Integrer i «årshjulet».
  • Skap transparens og eierskap gjennom kommunikasjon og involvering, og skap gjerne sunn konkurranse mellom avdelingene.
  • Bruk de beste, og avdekk «best practice».
  • Lag en kommunikasjonsplattform.
  • Lag handlingsplaner og mål for den enkelte leder og avdeling/funksjon. Følg opp – igjen og igjen.