SUPPORT     Phone +47 22 42 59 03                  Email             Login

Elektronisk gjennomføring:

VALG AV ANSATTES REPRESENTANTER.

Friske Fakta har utviklet et teknisk opplegg for å gjennomføre valg av ansattes representanter til styret og arbeidsmiljøutvalget (AMU). Opplegget sikrer formkrav, anonymitet, sikkerhet og umiddelbare resultater – og minimalt med administrasjon for valgstyret.

Elektronisk gjennomføring:
VALG AV ANSATTES REPRESENTANTER.

Friske Fakta har utviklet et teknisk opplegg for å gjennomføre valg av ansattes representanter til styret og arbeidsmiljøutvalget (AMU). Opplegget sikrer formkrav, anonymitet, sikkerhet og umiddelbare resultater – og minimalt med administrasjon for valgstyret.

Prosessen
Hånd i hånd med valgstyret.
Det er en rekke formkrav som stilles i forbindelse med styrevalg av ansatterepresentanter og valg av hovedverneombud til arbeidsmiljøutvalget. Vi sikrer hele prosessen i samarbeid med valgstyret.
Valgstyre
Anonymitet

Vårt system krypterer all kommunikasjon mellom de ansatte og våre servere. Alle rapporter er 100% anonyme og i tråd med GDPR.

Sikkerhet

Stemmene er sikret både elektronisk og fysisk i Microsoft Azure. Det gjøres løpende backup.

Etter tidsplan

Vi leverer alltid etter oppsatt tidsplan, uansett om den i utgangspunktet er knapp. Det skal aldri stå på oss.

Umiddelbar rapport

Allerede dagen etter avsluttet valg leverer vi vår sluttrapport, som kan vedlegges protokollen.

Noen av våre kunder

Tusen takk for tilliten!

Fleksibel og rask

Vi løser alle utfordringer i forhold til avstemninger.

Antall ansatte eller korte tidsfrister, mange valgkretser eller dataskeptikere. Vi har løsninger og kompetanse som tilfredsstiller alle.

Epost, sms eller brev

Det er mange kanaler å gjennomføre valg i. Sammen finner vi den beste løsninger for din bedrift. Vi har opplegg for alt.

Hele og halve stemmer

I følge Representasjons-forskriften $26 har ansatte i deltidsstilling halv stemme. Vi beregner dette automatisk.

Høy valgdeltakelse

Det er enkelt for alle å delta i elektroniske valg via e-post eller mobiltelefon. Vårt pedagogiske opplegg fører til høy valgdeltakelse.

0 forkastede stemmer

Vår teknologiske løsning sikrer at ingen kan stemme mer enn èn gang, og heller ikke på feil måte. Derfor vil alle stemmer være gyldige.

Malverk

Om nødvendig kan vi også hjelpe til med malverk i forbindelse med all kommunikasjon rundt valg.

Påminnelser underveis

Som administratorer vil vi ha oversikt over hvem som har deltatt og ikke, slik at vi kan sende påminnelser.

Valgform

Flertallsvalg eller forholdstallsvalg. Våre systemer støtter begge varianter.

Valgkretser

Mange bedrifter opererer med valgkretser av ulike slag. Vi støtter også dette.

TA KONTAKT FOR MER INFORMASJON OG ET MØTE I VALGSTYRET.

Styrevalg

Valg av ansattes representanter til styret gjennomføres annethvert år i henhold til Representasjonsforskriften.

AMU-valg

Valg av verneombud/ansattes representant i arbeidsmiljøutvalget (AMU) gjennomføres annethvert år. Reglementet er nedfelt i Arbeidsmiljøloven.

Friske Fakta

Friske Fakta gir det oppnevnte valgstyret all teknisk støtte som behøves i forbindelse med valget.