top of page

Nye krav til kjønnsrepresentasjon i norske selskapers styrer

Oppdatert: 21. feb.
Fra 1. januar 2024 innføres nye regler for kjønnsbalanse i styrene til norske selskaper. Disse reglene, som utvider eksisterende krav til allmennaksjeselskaper og statseide selskaper, vil nå også gjelde for aksjeselskaper, ansvarlige selskaper, stiftelser, samvirkeforetak, og boligbyggelag som møter bestemte størrelses- eller ansattkriterier. Omtrent 8.000 selskaper vil bli påvirket i 2024.Kravene kort oppsummert


Kjønnsrepresentasjon i styret

Nye regler krever en mer balansert kjønnssammensetning i styret for selskaper med drifts- og finansinntekter over 50 millioner kroner eller mer enn 30 ansatte.


Ansattevalg

Selskaper med tre eller flere ansattevalgte styremedlemmer kan ikke ha alle styremedlemmer av samme kjønn, med visse unntak basert på selskapets ansattes kjønnssammensetning.


Overgangsperiode

Kravene innføres gradvis gjennom en overgangsperiode, med ulike frister for selskaper basert på deres størrelse og økonomiske status.Hva må selskaper tenke på?


Forberedelse

Selskaper må vurdere og iverksette nødvendige tiltak for å tilpasse seg de nye kravene, inkludert gjennomgang og eventuell justering av selskapets styresammensetning.


Overholdelse

Det er viktig å sikre at selskapet oppfyller kravene innen fastsatte frister for å unngå konsekvenser som ugyldig styrefunksjon eller tvangsoppløsning.


Dokumentasjon

Selskaper bør også vurdere og eventuelt oppdatere relevante selskapsdokumenter, som vedtekter og aksjonæravtaler, for å sikre at disse er i samsvar med de nye reglene.


Vedtaket markerer et betydelig skritt mot større kjønnsbalanse og likestilling i det norske næringslivet, og understreker betydningen av å utnytte samfunnets samlede kompetanse.

Opmerkingen


bottom of page