top of page

Brukervilkår for friskefakta.no

1. NETTSIDEN OG DENNES VILKÅR
1.1 Denne nettsiden eies og drives av Friske Fakta as (heretter “Friske Fakta”).
1.2 Disse vilkårene («Brukervilkårene») gjelder for ditt bruk av nettsiden. Gjennom å besøke og bruke nettsiden, er du bundet av de til enhver tid gjeldende vilkår for nettsiden.
1.3 Brukerne forplikter seg til ikke å krenke norsk lov ved bruk av nettsiden.

 

2. ENDRING AV NETTSIDE OG BRUKERVILKÅR
2.1 For å forbedre din bruk av nettsiden, vil Friske Fakta komme til å gjøre endringer på den.
2.2 Friske Fakta forbeholder seg retten til, uten forutgående varsel, å gjøre de forbedringer, forandringer, tillegg eller fjerning av informasjon på nettsiden som Friske Fakta anser nødvendig. 
2.3 Videre forbeholder Friske Fakta seg retten til å gjøre endringer i Brukervilkårene. De til enhver tid gjeldende Brukervilkår vil være publisert på våre nettsider. Ved å fortsette å bruke nettsiden etter at slike endringer har blitt publisert, aksepterer du endringene.

 

3. IMMATERIELLE RETTIGHETER
3.1 Alt innhold på nettsiden eies, om ikke annet angis, av Friske Fakta.
3.2 Nettsidens innhold er beskyttet av opphavsrettslige, varemerkerettslige og andre immaterialrettslige bestemmelser. Brukere gis ikke ved noe tilfelle rett til å bruke nettsidens innhold på annen måte enn i henhold til Brukervilkårene.
3.3 Når ikke noe annet angis krever gjengivelse, publisering, bearbeidelse, overføring, lagring eller annen anvendelse av innholdet på nettsiden, forutgående skriftlig godkjennelse fra Friske Fakta.
3.4 Bruk av varemerker og logotyper som forekommer på nettsiden, forutsetter Friske Fakta eller andre berørte rettighetsinnehaveres forutgående skriftlige samtykke.

 

4. HYPERLINKER
4.1 Vår nettside kan inneholde hyperlinker til nettsider som eies og er levert av tredjemann. Din bruk av slike linker innebærer at du forlater vår nettside.
4.2 Vi råder ikke i noe tilfelle over utformingen av, eller kan påvirke innholdet på, nettsider som er levert av tredjemenn.
4.3 At vi tilbyr slike linker innebærer ikke at vi stiller oss bak eller har ansvar for informasjonen, produktet eller tjenesten som tilbys via hyperlinken.
4.4 Ettersom vi ikke har ansvar for håndtering og personvern av din personlige informasjon på tredjemenns nettsider, anbefaler vi deg å lese de vilkår og betingelser som gjelder for ditt bruk av slike nettsider. Bruk av sider tilhørende tredjemenn skjer utelukkende på brukerens risiko.

 

5. ANSVARSGEBRENSNING
5.1 Friske Fakta gir ingen garantier vedrørende nettsidens funksjon eller tilgjengelighet.
5.2 Friske Fakta garanterer heller ikke at den informasjon som er tilgjengelig på nettsiden er korrekt eller fullstendig. Dette innebærer informasjon om så vel produkter, tjenester og tilbud samt annen informasjon som oppgitt på nettsiden.
5.3 Friske Fakta har verken ansvar for direkte eller indirekte skader forårsaket av nettstedets utnyttelse, eller informasjon på nettstedet, i den utstrekning slikt ansvar ikke følger av ufravikelig lovgivning.

 

6. SIKKERHET PÅ NETTSIDEN
6.1 Friske Fakta, samt våre samarbeidsselskaper vil komme til å bruke den informasjonen du oppgir ved transaksjoner på nettsiden. Slik informasjon omfatter innsending av kontaktskjema.

bottom of page