top of page

Valgstyrets oppgaver i forbindelse med valg av ansatterepresentanter til styret

Oppdatert: 21. feb.
Valg av ansatterepresentanter til styret i et selskap er en viktig prosess som sikrer at ansattes interesser og perspektiver blir representert på beslutningsnivå. Valgstyret spiller en kritisk rolle i å administrere og sikre integriteten til denne prosessen.


Her er en sammenfatning av de primære oppgavene til valgstyret i forbindelse med valg av ansatterepresentanter til styret:


1. Forberedelse og planlegging


Utarbeide tidsplan
 • Utvikle en detaljert tidsplan for alle faser av valgprosessen, inkludert nominering, kampanjeperiode, avstemning, og kunngjøring av resultater. Friske Fakta lager gjerne et forslag til en slik plan.


Informere ansatte
 • Sørge for at alle ansatte er informert om valgprosessen, inkludert hvordan og når de kan stemme, samt krav til kandidater. Dette er også en oppgave Friske Fakta bistår med.


2. Kunngjøring av valget

 • Ta ut ansattliste som inneholder nødvendig informasjon. Dette koordineres med Friske Fakta.

 • Friske Fakta sender ut kunngjøring på e-post, sms eller i brev.

3. Nominasjonsprosess


Administrere kandidatforslag
 • Motta og vurdere forslag for å sikre at kandidater oppfyller kvalifikasjonskravene i representasjonsforskriften.

 • Kommunikasjon med kandidater

 • Informere kandidater om deres nominasjon og bekrefte deres villighet til å stille til valg.

4. Kunngjøring av kandidatene


5. Avstemning

 • Utarbeide stemmemateriell

 • Distribuere stemmesedler

 • Overvåke avstemningen

 • Sikre at avstemningen er rettferdig, sikker, og tilgjengelig for alle berettigede ansatte

6. Opptelling og kunngjøring av resultater


Telle stemmer

Sikre en nøyaktig og rettferdig opptelling av stemmene. I styrevalg teller stemmer fra ansatte i mindre enn 50% halv stemme.


Kunngjøre resultatene

Informere styrets leder, samt offentliggjøre valgresultatene på en passende måte til alle ansatte.


7. Håndtering av tvister og klager


 • Håndtere eventuelle tvister eller klager relatert til valgprosessen eller resultatene, i samsvar med etablerte prosedyrer.

 • Sørge for grundig dokumentasjon av hele valgprosessen, inkludert håndtering av eventuelle tvister, for fremtidig referanse og gjennomsiktighet.

8. Ettervalgsoppgaver


 • Gjennomføre en evaluering av valgprosessen for å identifisere områder for forbedring.

 • Utarbeide en rapport om valgprosessen og resultatene for styret og/eller relevante instanser. Friske Fakta leverer sluttrapport.


Valgstyrets oppgaver er essensielle for å sikre en rettferdig, transparent, og effektiv prosess for valg av ansatterepresentanter. Dette inkluderer alt fra initial planlegging til implementering og etterfølgende evaluering av valget.

En velorganisert og godt gjennomført valgprosess bidrar til å styrke tilliten til representasjonssystemet og fremmer et positivt arbeidsmiljø.


Kommentarer


bottom of page