top of page

Slik beregnes resultatene i forholdstallsvalg etter Representasjonsforskriften
I Norge, når ansattes representanter til styret skal velges gjennom et forholdstallsvalg, anvendes en modifisert Sainte-Laguës metode for å sikre en rettferdig fordeling av mandater basert på antall stemmer hver liste mottar. Denne metoden, som er spesifisert i Representasjonsforskriften for visse valgsituasjoner, produserer balanserte og representative resultater.


Sainte-Laguës metode

Sainte-Laguës metode er en matematisk formel brukt i forholdstallsvalg for å fordele mandater mellom konkurransepartiene eller listene. I kjernen av metoden ligger prinsippet om å dele hver listes totale stemmetall med en serie av divisorer for å bestemme antallet mandater de vinner.


Den modifisert versjonen vi benytter i Norge, starter divisorene med 1,4 og fortsetter med 3, 5, 7, og så videre (1,4, 3, 5, 7...), noe som sikrer at hver påfølgende fordeling av et mandat krever flere stemmer.


Fordelene med Sainte-Laguës metode

Denne metoden er verdsatt for sin evne til å minimere skjevheter i mandatfordelingen, noe som gjør det vanskeligere for større lister å kapre en uforholdsmessig stor andel av mandatene. Det fremmer dermed en mer nøyaktig representasjon av de ansattes vilje, som er essensielt i bedriftsdemokratiet.


Prosessen


Stemmetelling

Først telles alle stemmene som hver liste har mottatt.


Beregning

Deretter deles hver listes stemmetall med divisorene 1,4, 3, 5, 7 osv., til det totale antallet mandater som skal fordeles, er nådd.


Fordeling av mandater

Mandatene tildeles basert på de høyeste kvotientene som oppnås fra beregningen over, frem til alle mandater er fordelt.


Friske Faktas valgsystem beregner kvotientene automatisk.


Konklusjon

Sainte-Laguës metode, som anvendes i forholdstallsvalg etter Representasjonsforskriften, er et sentralt verktøy for å sikre at ansattes stemmer blir rettferdig representert i valget av deres representanter til styret. Ved å balansere fordelingen av mandater i henhold til antall mottatte stemmer, bidrar denne metoden til å opprettholde prinsippene om rettferdighet og likeverd i bedriftens styringsstruktur.


Comments


bottom of page