top of page

GDPR i forbindelse med ansattevalg

Oppdatert: 21. feb.
I takt med den digitale tidsalderens fremmarsj har elektroniske valg blitt en stadig mer populær metode for å velge ansattes representanter til styret og arbeidsmiljøutvalget. Mens denne tilnærmingen tilbyr effektivitet og bekvemmelighet, krever den også nøye overveielse av personvern aspekter, spesielt i lys av EUs generelle personvernforordning (GDPR). For bedrifter er det avgjørende å forstå og overholde GDPR for å beskytte ansattes personopplysninger og unngå potensielle sanksjoner.


Denne artikkelen vil beskrive hvorfor GDPR-overholdelse er essensielt i valgprosesser og gi praktiske råd for å sikre dette.


Betydningen av GDPR i eValg


GDPR setter strenge krav til behandling av personopplysninger i EU og EØS-området, og har implikasjoner for hvordan bedrifter organiserer valg av ansattes representanter.


Elektroniske valg innebærer ofte innsamling, lagring og behandling av sensitiv informasjon, som ansattes navn, stillingsprosent, e-postadresser, mobilnummer, arbeidssted og stemmegivning. Slik aktivitet krever nøye håndtering for å sikre personvernet og overholde GDPR.

1. Prinsippene for databehandling

GDPR bygger på prinsipper som er spesielt relevante for elektroniske valg:


Lovlighet, rettferdighet og gjennomsiktighet: Informasjon om databehandlingen skal være lett tilgjengelig for de ansatte, med klar kommunikasjon om hvordan deres data brukes.


Formålsbegrensning: Data samlet inn for valgprosessen skal kun brukes til dette formålet.


Data-minimering: Bare den informasjonen som er nødvendig for valgprosessen skal samles inn.


Nøyaktighet: Opplysningene som behandles må være korrekte og oppdaterte.


Lagringsbegrensning: Personopplysninger skal ikke lagres lenger enn nødvendig for valgformålet.


Integritet og konfidensialitet: Sikkerhetsforanstaltninger må være på plass for å beskytte data mot uautorisert eller ulovlig behandling.


2. Ansattes rettigheter under GDPR

Ansatte har flere rettigheter under GDPR som må respekteres i konteksten av elektroniske valg, inkludert:


Rett til informasjon: Ansatte skal informeres om databehandlingen.


Rett til innsyn: Ansatte kan be om innsyn i de personopplysningene som behandles om dem.


Rett til rettelse: Ansatte har rett til å få uriktige personopplysninger rettet.


Rett til sletting: Under visse omstendigheter kan ansatte be om sletting av personopplysninger.


3. Praktiske råd for overholdelse

For å sikre overholdelse av GDPR i elektroniske valg, bør bedrifter benytte systemer som overholder alle krav som GDPR stiller, inkludert:


  • Følger alle prinsipper for databehandling.

  • Er teknisk satt opp til å ta vare på de ansattes rettigheter under GDPR.

  • Det utføres sletting av data rutinemessig.

  • Det skrives en gjennomarbeidet databehandleravtale.Overholdelse av GDPR er ikke bare en juridisk forpliktelse, men også en mulighet for bedrifter til å bygge tillit og transparens i sin organisasjonskultur. Ved å implementere beste praksis for databeskyttelse i elektroniske valg, kan bedrifter sikre en rettferdig, sikker og effektiv valgprosess som respekterer de ansattes personvern.


Friske Fakta benytter Walr som datainnsamlings- og rapporteringssystem. Walr er godkjent under ISO 27001, som viser at styringssystemet for informasjonssikkerhet er målt mot en standard for beste praksis i bransjen og funnet å være i samsvar med denne og at man har truffet nødvendige tiltak for å beskytte sensitiv informasjon mot uautorisert adgang og endringer.

Commentaires


Les commentaires ont été désactivés.
bottom of page